Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017


Σοφία Κανλή

Ἡ ἀδικία ταλαιπωρεῖ καὶ τούς ἀπογόνους
Μπορεῖ σὲ μία οἰκογένεια ὁ παππούς ἤ ἡ γιαγιά νὰ ἔκαναν ἀδικίες καὶ αὐτοί νὰ εἶναι καλά. Ὅμως τὰ παιδιά ἤ τὰ ἐγγόνια τούς παιδεύονται. Ἀρρωσταίνουν καὶ ἀνα‐γκάζονται νὰ δίνουν στούς γιατρούς ὅσα μαζεύτηκαν μὲ ἀδικίες, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουν οἱ παπποῦδες τους.
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Α’ «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου