Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Γέροντα, όταν κάποιος λέη ότι πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν πιστεύη ότι ο Θεός μας προστατεύει;
– Τότε κάνει τον εαυτό του θεό. Πώς πιστεύει στον Θεό; – Κάνει κάθε πρωί τον σταυρό του κ.λπ. – Αυτός λέει: «Πιστεύω στον Θεό, αλλά ο Θεός μας έδωσε μυαλό, για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».
Ή λέει: «Είμαι θεός. Η Γραφή δεν λέει "θεοί εστε και υιοί Υψίστου πάντες"17;». Δεν σκέφτεται ότι για να είναι κανείς κατά χάριν θεός, πρέπει να έχη Χάρη Θεού· αλλά με το μυαλό του κάνει τον εαυτό του θεό.
Άλλο να έχη Χάρη Θεού και να γίνη κατά χάριν θεός, και άλλο να κάνη τον εαυτό του θεό.
Αυτό είναι το μπέρδεμα: Τον εαυτό του τον κάνει θεό και τελικά καταλήγει να είναι άθεος.
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματική Αφύπνιση» - 155 -
17 Ψαλμ. 81, 6.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου