Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Στείλτε τον ύπνο σε όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν!!!!!!
– Γέροντα, γιατί νυστάζω, όταν προσεύχωμαι; – Δεν ζής έντονα. Άφησες χαλαρό τον εαυτό σου και τώρα πάς σπρώχνοντας. Αν έχης αγωνία για ένα θέμα που σε απασχολεί, μπορείς να κοιμηθής; Βλέπεις, κά-ποιος από ευγνωμοσύνη για τον ευεργέτη του μπορεί να μην κοιμηθή μια βραδιά, για να κάνη προσευχή γι’ αυτόν. Μετά όμως πρέπει να σκεφθή: «Καλά, για τον [άνθρωπο που με ευεργέτησε, αγρύπνησα· για τον Θεό, που σταυρώθηκε για μένα, να μην αγρυπνήσω, για να Τον ευχαριστήσω;».
– Γέροντα, μπορεί η υπνηλία να προέρχεται από σωματική αδυναμία;
– Ναί, καμμιά φορά η υπνηλία προέρχεται και από εξάντληση, από υπόταση ή υποθερμία κ.λπ. Να βρίσκη κανείς την αιτία και να ενεργή ανάλογα.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ «Περί Προσευχής»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου