Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017


 
 
Hλιας Στεφανου Xαιντουτη

Γέροντα, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω»5.
Αὐτὴ ἡ καύχηση μπορεῖ νὰ ἔχη ὑπερηφάνεια;–Ὄχι, πῶς νὰ ἔχη ὑπερηφάνεια; Αὐτὸ ἔχει μιὰ δοξολογία, μιὰ εὐχαριστία στὸν Θεό. Ἂν θεωροῦμε μεγάλη τιμὴ καὶ εὐεργεσία ποὺ οἰκονόμησε ὁ Καλὸς Θεὸς νὰ εἴμαστε Χριστιανοί, αὐτὴ ἡ καύχηση δὲν ἔχει ὑπερηφάνεια.
Ὅταν κάποιος, ἂς ὑποθέσουμε, θεωρῆ εὐλογία καὶ χαίρεται ποὺ ὁ Θεὸς οἰκονόμησε νὰ ἔχη καλούς, εὐλαβεῖς, γονεῖς, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι καμαρώνει κοσμικά, ἀλλὰ ὅτι ἔχει εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Ε’ «Πάθη καὶ Ἀρετὲς
5Α’ Κορ. 1, 31. Βλ. καὶ Ρωμ. 5, 11· Φιλιπ. 3, 3.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου