Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Αν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχη φόβο Θεοῦ, τί συνείδηση θὰ ἔχη; Χωρὶς τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ εὔκολα μπορεῖ νὰ καταπατήση τὴν συνείδηση του, καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος παύει νὰ εἶναι ἄνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου