Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Μὲ λίγη ὑπομονὴ ποὺ θὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος στὶς δύσκολες στιγμὲς μπορεῖ νὰ ἀποκτήση τὴν θεία Χάρη. Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς ἔδειξε ἄλλον τρόπο σωτηρίας, παρὰ τὴν ὑπομονή. Τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων τὴν κρέμασε στὴν ὑπομονή. Βλέπεις τί εἶπε; «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται». Δὲν εἶπε «ὁ ὑπομείνας εἰς ...θέρος!». Μέχρι τὸ καλοκαίρι εὔκολο εἶναι νὰ ὑπομείνης, ἀλλὰ μέχρι τέλους;... Νὰ προσέχουμε νὰ μὴ χάνουμε τὴν ὑπομονή μας, γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τελικὰ τὴν ψυχή μας. «Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν», λέει τὸ Εὐαγγέλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου