Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017– Γέροντα, ὅταν ἔχω συνέχεια πτώσεις στὸν ἀγώνα μου, μὲ πιάνει λύπη. Το άρθρο Γέροντας Παΐσιος: Νά ψέλνης τό «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή» καί τό «Πάντων θλιβοµένων ἡ χαρά» εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.
www.ekklisiaonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου