Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Γέροντα, συχνά βλέπω τά ελαττώματα τών άλλων καί τους κρίνω.
- Τήν αρρώστια τήν δική σου τήν ξέρεις;
- Όχι.
- Γι’ αυτό ξέρεις τήν αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τήν δική σου αρρώστια, δέν Θα ήξερες τήν αρρώστια τών άλλων. Δέν λέω νά μή συμμετέχης στον πόνο τους, άλλά νά μήν άσχολήσαι μέ τά σφάλματα τους.
Αν ό άνθρωπος δέν άσχολήται μέ τον εαυτό του, ό πειρασμός θά του άνοιξη δουλειά νά άσχολήται μέ τούς άλλους.
Αν όμως κάνη δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει καί τον άλλον.
Διαφορετικά, μέ τά λανθασμένα συμπεράσματα πού βγάζει άπό τον εαυτό του κρίνει λανθασμένα καί τούς άλλους.

Αγίου Παΐσιου Αγιορείτου.!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου