Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Αν δεν εξηγής, θα σε δικαιώση ο Θεός.
– Γέροντα, πολλές φορές, όταν μου κάνουν μια παρατήρηση, νομίζω πώς
πρέπει να δώσω εξηγήσεις, και λέω: «Ναί, έτσι είναι, αλλά...».
– Τί το θέλεις αυτό το «αλλά»; Το «αλλά» δεν έχει... αλάτι και όλα τα αλλοιώνει με την κακή έννοια. Να λές: «Ευλόγησον, με την ευχή σου άλλη φορά θα προσέχω».
– Γέροντα, όταν κάποιος βγάλη ένα λανθασμένο συμπέρασμα για μια ενέργειά μου, χρειάζεται να εξηγήσω πώς κινήθηκα; – Αν έχης πνευματική δύναμη, δηλαδή ταπείνωση, να δεχτής ότι έφταιξες και να μη μιλήσης.
Άφησε να σε δικαιώση ο Θεός. Αν δεν μιλήσης εσύ, θα μιλήση μετά ο Θεός.
Βλέπεις, ο Ιωσήφ3, όταν τα αδέλφια του τον πούλησαν, δεν είπε: «Είμαι αδελφός τους· δεν είμαι δούλος· ο πατέρας μου μ᾿ αγαπούσε πιο πολύ από όλα τα παιδιά του». Δεν μίλησε, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά4.
Τί νομίζεις, δεν πληροφορεί ο Θεός; Και αν ο Θεός για το συμφέρον σου δείξη την αλήθεια, καλά. Αν όμως δεν την δείξη, πάλι για το συμφέρον σου θα είναι.
Όταν σε αδική κάποιος, να σκέφτεσαι ότι δεν σε αδικεί από κακία, αλλά επειδή έτσι είδε τα πράγματα.
Μόνον όταν υπάρχη κακία, δεν πληροφορεί ο Θεός, γιατί η
συχνότητα στην οποία εργάζεται ο Θεός είναι ταπείνωση‐αγάπη.
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Γ’ «Πνευματικός Αγώνας» ‐ 55 ‐
3 Βλ. Γέν. 37, 20 κ.ε.
4 Βλ. Γέν. 41

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου