Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017– Γέροντα, συχνά λέτε ότι ό άνθρωπος πρέπει νά προσέξη νά μή φτιάξη λανθασμένη συνείδηση. Πώς δημιουργείται ή λανθασμένη συνείδηση; – Ό...
orthodoxiakaitipotaallo.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου