Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017


Σοφία Κανλή

–Γέροντα, όταν οι Πατέρες λένε ότι μετάνοια είναι να αποφασίση κανείς να μην ξανακάνη τα προηγούμενα αμαρτήματακαι να λυπάται γι ̓ αυτά, σημαίνει ότι διαρκώς πρέπεινα τα θυμάται;
–Όχι,δεν θυμάται κάθε αμαρτία χωριστά, αλλάέχει συνέχεια την συναίσθηση της αμαρτωλότητός του. Μέχρις ενός σημείου πρέπει να σκέφτεται κανείς ένα σφάλμα του και ύστερα να ζητά ταπεινά το έλεος του Θεού και,αν δεν υπάρχη υπερηφάνεια, ο Θεός θα βοηθήση.
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου