Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Ο διάβολος είναι και <αναισθησιολόγος> είναι και <γιατρός> και όταν θέλη να πολεμήση έναν άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι «αναισθησιολόγο», για να κάνη τον άνθρωπο πρώτα αναίσθητο, και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει, τον κάνει ό,τι θέλει… τον χειρουργεί κανονικά.Άλλα προηγείται ό… «αναισθησιολόγος».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου