Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Οἱ Ἕλληνες δὲν πειθαρχοῦν εὔκολα.
Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ πιστεύουν στὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα. Ἐμεῖς πιστεύουμε στὸν λογισμό μας καὶ ἔχουμε ὅλοι τό... ἀλάθητο! Γιατί λένε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν καλὴ πολιτική; Ἐπειδὴ λίγοι Τοῦρκοι εἶναι μυαλωμένοι καὶ οἱ περισσότεροι κοιμισμένοι· γίνονται λοιπὸν ἀρχηγοὶ οἱ λίγοι ποὺ εἶναι μυαλωμένοι καὶ οἱ ἄλλοι ὑπακούουν φυσιολογικά.
Οἱ Ἕλληνες, ἐπειδὴ σχεδὸν ὅλοι ἔχουν πολὺ μυαλό, θέλουν ὅλοι νὰ κυβερνοῦν, νὰ διατάζουν, καὶ δύσκολα ὑποτάσσονται. Καὶ οἱ Ἰταλοὶ ἔλεγαν: «Στοὺς δέκα Ἕλληνες οἱ πέντε θέλουν νὰ κάνουν κουμάντο»!
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» - 125 -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου