Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Και σε άλλη επιστολή του γράφει:Ο Γέροντας Παΐσιος
«Προσπαθώ να συντρίβωμαι μπροστά στον Θεό απλώνοντας τις αμαρτίες μου και τις αχαριστίες
μου·
να ζητώ ταπεινά το έλεός Του και να Τον ευγνωμονώ.
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου