Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
– Γέροντα, ποιά εἶναι τὰ γνωρίσματα τῶν Ἁγίων;
– Ἡ ἀγάπη μὲ τὴν ταπείνωση, ἡ ἁπλότητα καὶ ἡ διάκριση εἶναι τὰ γνωρίσματα τῶν Ἁγίων. Ἂν ὁ ἄνθρωπος βιάση μὲ διάκριση τὸν ἑαυτό του νὰ μιμηθῆ τὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων, ἁγιάζεται καὶ αὐτός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου