Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει τὴν θεία Χάρη, τὸ καταλαβαίνει ὁ ἴδιος;Καταλαβαίνει μερικὲς ἐνέργειες τῆς Χάριτος. Ὁ ἄλλος ποὺ τὸν βλέπει μπορεῖ νὰ διακρίνη ὅτι ἔχει τὴν θεία Χάρη; Ναί, τὸ διακρίνει, γιατὶ τὸν προδίδει ἡ θεία Χάρις. Βλέπεις, ἡ ἀρετὴ δὲν κρύβεται, ὅσο καὶ νὰ θέλη κανεὶς νὰ τὴν κρύψη, ὅπως ὁ ἥλιος δὲν κρύβεται μὲ τὸ κόσκινο, γιατὶ περνοῦν ἀρκετὲς ἀκτίνες ἀπὸ τὶς τρυποῦλες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου