Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018


Να αρχίζης την προσευχή, λέγοντας στον λογισμό σου: «Όλα είναι τακτοποιημένα καλύτερα από την ψυχή μου.
Ας φροντίσω λοιπόν να τακτοποιήσω και αυτήν».
Γέροντα, μερικές φορές μου έρχεται ένας επίμονος άσχημος λογισμός.
Πώς να τον διώχνω;
– Να ψάλλης ένα «Άξιόν εστιν» και θα δής, το ταγκαλάκι θα παίρνη τα ναύλα του και θα φεύγη. Η ψαλμωδία είναι περιφρόνηση στον διάβολο.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ «Περί Προσευχής»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου