Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Nά προσέξη κανείς τό έξης:
Μου κάνεις λ.χ. ένα κακό έγώ σέ συγχωρώ. Μου ξανακάνεις κάποιο άλλο κακό πάλι σέ συγχωρώ. 


 Φωτογραφία του χρήστη Μοναχος Παισιος Αγιορειτης. 

Εγώ είμαι εντάξει, άλλά, έάν έσύ δέν διορθώνεσαι, επειδή σέ συγχωρώ, αυτό είναι πολύ βαρύ. Άλλο εάν δέν μπορής τελείως νά διορθωθής. Νά προσπαθήσης όμως νά διορθωθής, όσο μπορείς. Όχι νά άναπαύης τόν λογισμό σου καί νά λές: Άφού μέ συγχωρεί, εντάξει τακτοποιήθηκα καί δέν βαριέσαι, δέν χρειάζεται στενοχώρια. Μπορεί κάποιος νά σφάλλη, άλλά άν μετανοή, κλαίη, ζητάη μέ συστολή συγχώρηση, αγωνίζεται νά διορθωθή, τότε υπάρχει ή αναγνώριση καί πρέπει καί ό πνευματικός νά συγχωράη. Άν όμως δέν μετανοή καί συνεχίζη τήν τακτική του, δέν μπορεί αυτός πού έχει τήν ευθύνη τής ψυχής του νά γελάη. Ή καλωσύνη τόν αμετανόητο τόν βλάπτει.
Γέροντος Παΐσιου Αγιορείτου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου