Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
Καμμιά φορά, Γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα βάρος. Είναι πειρασμικό;
– Ξέρεις τί να κάνης;
Όταν νιώθης μέσα σου αυτό το βάρος, να μη δίνης σημασία, αλλά να λές: «Επικράνθη ο Άδης, επικράνθη!»40 και να σιγοψάλλης. Έτσι ο πειρασμός θα φεύγη.
Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η ψαλμωδία είναι το όπλο του μοναχού, το οποίο διώχνει την λύπη 41.
Κι εγώ σε όσους περνούν δοκιμασίες και είναι θλιμμένοι λέω να ψάλλουν διάφορα τροπάρια.
– Γέροντα, μερικές φορές μου έρχεται ένας επίμονος άσχημος λογισμός.
Πώς να τον διώχνω;
– Να ψάλλης ένα «Άξιόν εστιν» και θα δής, το ταγκαλάκι θα παίρνη τα ναύλα του και θα φεύγη. Η ψαλμωδία είναι περιφρόνηση στον διάβολο.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ «Περί Προσευχής» - 39
40 Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος Κατηχητικός εις το Άγιον Πάσχα, PG 59, 723.
41 Πρβλ. Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, Κλίμαξ, Λόγος ΙΓ΄, παρ. η΄ και ι΄, σελ. 8

Φωτογραφία του χρήστη Του.Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου