Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018


«Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τά γεγονότα πού συμβαίνουν;»

«Ερμηνείες των προφητειών »

- Γέροντα, μερικοί λένε: «Ό,τι είναι γραμμένο από τον Θεό, αυτό θά γίνη. Τί νά μας άπασχολή;».
- Ναί, τό λένε, άλλα δεν είναι έτσι, βρε παιδάκι μου! Καί εγώ ακούω μερικούς νά λένε: «Οι Εβραίοι δεν είναι τόσο κουτοί νά προδοθούν μέ τό 666, αφού τό λέει ό Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου