Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018


 
«Ὁ τρόπος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀγάπη·
διαφέρει ἀπὸ τὸν τρόπο τῶν νομικῶν.
Ἡ Ἐκκλησία βλέπει τὰ πάντα μὲ μακροθυμία
καὶ κοιτάζει νὰ βοηθήση τὸν καθέναν,
ὅ,τι καὶ ἂν ἔχη κάνει,
ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ ἂν εἶναι».

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου