Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Φωτογραφία της Σοφία Κανλή.


Σοφία Κανλή

– Γέροντα, δὲν προσεύχομαι συγκεντρωμένα.
– Ὅταν προσεύχεσαι, νὰ σκέφτεσαι μὲ ποιόν μιλᾶς. Μιλᾶς μὲ τὸν Θεό! Μικρὸ πράγμα εἶναι αὐτό;
Σὲ ἕνα [//23] ἐπίσημο πρόσωπο μὲ πόση προσοχὴ μιλάει κανείς! Προσέχει νὰ μὴν πῆ καμμιὰ ἀνοησία, πότε-πότε μπερδεύεται καὶ ἡ γλῶσσα του ἀπὸ συστολή. Ἔ, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ προσέχει κανεὶς τόσο πολύ, ὅταν μιλάη μὲ ἕναν ἄνθρωπο, πόσο πιὸ προσεκτικὸς πρέπει νὰ εἶναι, ὅταν μιλάη μὲ τὸν Θεό; Βλέπεις, ἀκόμη καὶ ἕνα μικρὸ παιδί, ὅταν πηγαίνη νὰ μιλήση στὸν πατέρα του ἢ σὲ ἕναν ἡλικιωμένο, πηγαίνει μὲ συστολή. Ἂν πρόκειται νὰ μιλήση στὸν δάσκαλό του, ποὺ τὸν φοβᾶται καὶ λίγο, πλησιάζει μὲ πιὸ μεγάλη συστολή. Κι ἐμεῖς, τώρα, μιλᾶμε μὲ τὸν Ἴδιο τὸν Θεό, μὲ τὴν Παναγία, μὲ τοὺς Ἁγίους, καὶ νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνουμε;
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου