Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017
Τουλάχιστον νὰ ἔχουμε τὴν κανονικὴ ὑπερηφάνεια, ὅση προβλέπει ὁ νόμος...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου