Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Ο άνθρωπος παθαίνει τριών ειδών αλλοιώσεις: άπό τόν εαυτό του, άπό τούς άλλους καί άπό τόν διάβολο. Έρχονται έδώ, βρίσκουν μιά παρηγοριά ανθρώπινη, άλλά, μόλις φύγουν άπό τό Μοναστήρι καί πάνε σπίτι, γυρίζουν πάλι στό δικό τους καί αρχίζουν τά ϊδια. Καί οί γυναίκες καί οί άνδρες νά πάνε στόν πνευματικό τους. Δέν είναι σωστό νά λένε τά θέματα τους στήν καλόγρια. Γιατί μετά λένε: ¨τά είπα- είμαι εντάξει, αναπαύουν ψεύτικα τόν λογισμό τους καί δέν πάνε στον πνευματικο. Αυτό είναι τέχνασμα του διαβόλου, γιά νά μήν εξομολογούνται.

Γέρων Παΐσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου