Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

 

 «Μόνον ὁ Θεὸς κρίνει δίκαια, γιατὶ μόνον Αὐτὸς γνωρίζει τὶς καρδιὲς τῶν ανθρώπων.Ἐμεῖς, ἐπειδὴ δὲν ξέρουμε
τὴν δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ, κρίνουμε "κατ᾿ ὄψιν", ἐξωτερικά,καὶ γι᾿ αὐτὸ πέφτουμε ἔξω καὶ ἀδικοῦμε τὸν ἄλλον».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου