Κυριακή, 30 Απριλίου 2017- Γέροντα, οι άνθρωποι που χουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν; - Όταν πρόκειται για δι...
agiosmgefiras.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου