Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Μπορεί, Γέροντα, νά βρεθή κανείς μέ φορτίο μεγαλύτερο άπό αυτό πού μπορεί νά σηκώση;
-Ό Θεός δέν επιτρέπει φορτίο πάνω άπό τις δυνάμεις μας.
Οι αδιάκριτοι άνθρωποι φορτώνουν βαρύ φορτίο στους άλλους.
Πολλές φορές ό Καλός Θεός αφήνει τους καλούς ανθρώπους στά χέρια τών κακών, γιά νά μαζέψουν μισθό ουράνιο.

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου