Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Γέροντα, πῶς πρέπει νὰ νιώθω στὴν προσευχή;
– Νὰ νιώθης ταπεινά, γιὰ νὰ σὲ βοηθάη ὁ Θεός. Ὁ ταπεινὸς δὲν ἔχει δικό του θέλημα· κάνει ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του, ὁπότε καὶ ὁ Θεὸς ἀκούει τὴν προσευχή του καὶ τοῦ δίνει οὐράνιες εὐλογίες.
Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀκούει τὸν Θεό, τόσο τὸν ἀκούει ὁ Καλὸς Θεός.!!
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου2 σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου