Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017


Φωτογραφία της Σοφία Κανλή.
Σοφία Κανλή

  – Καὶ στὴν ἀρρώστια, Γέροντα, ἡ γυναίκα ἔχει μεγαλύτερη ψυχραιμία ἀπὸ τὸν ἄνδρα.
– Ξέρεις τί γίνεται; Ἡ μητέρα μὲ τὶς ἀρρώστιες τοῦ παιδιοῦ ἔχει ἀντιμετωπίσει πολλὲς φορὲς τὴν ἀρρώστια καὶ ἔχει πολλὲς ἐμπειρίες. Θυμᾶται πόσες φορὲς ἀνέβηκε ὁ πυρετὸς καὶ ξανακατέβηκε. Εἶδε διάφορες σκηνές· τὸ παιδὶ νὰ πνίγεται ἢ νὰ λιποθυμάη καὶ μὲ ἕνα‐δυὸ χτυπήματα νὰ συνέρχεται κ.λπ. Ὁ ἄνδρας δὲν τὰ βλέπει αὐτὰ καὶ δὲν ἔχει τέτοιες ἐμπειρίες. Γι᾿ αὐτό, ἂν δῆ τὸ παιδὶ καμμιὰ φορὰ μὲ πυρετὸ ἢ λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται καὶ ἀρχίζει: «Τὸ παιδὶ χάνεται! Τί θὰ κάνουμε τώρα;Τρέξτε, φωνάξτε τὸν γιατρό!». Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Δ’ «Οἰκογενειακή Ζωή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου