Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

– Γέροντα, ποιό εἶναι τὸ σφράγισμα τοῦ Ἀρνίου;
– Τὸ Ἀρνίο ποιό εἶναι;
– Ὁ Χριστός.
– Τὸ σφράγισμά Του ποιό εἶναι; Ὅταν ὁ Χριστιανὸς βαπτίζεται, τὸν σφραγίζει ὁ ἱερεὺς σταυρωτὰ στὸ μέτωπο μὲ τὸ ἅγιο Μύρο λέγοντας: «Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Ὕστερα, κάθε φορὰ ποὺ κάνει τὸν σταυρό του ὁ Χριστιανός, προσκυνάει τὸ σωτήριο Πάθος τοῦ Κυρίου καὶ ἐπικαλεῖται τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ, ποὺ εἶναι ἡ δύναμη τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ μας. Ὅταν λέμε «Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον...
Δείτε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου