Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Φωτογραφία του χρήστη Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. 


 Γίνεται ειρήνη μέ αμαρτωλό συνεταιρισμό;
Πώς μπορεί νά έρθη ή ειρήνη, όταν οί άνθρωποι δέν συμφιλιωθούν μέ τον Θεό; Μόνον όταν συμφιλιωθη ό άνθρωπος μέ τον Θεό, έρχεται και ή εσωτερική ειρήνη και ή εξωτερική.
Γιά νά συμφιλιωθη όμως ό άνθρωπος μέ τον Θεό, πρέπει νά έρθη σέ συναίσθηση, νά μετανοήση, νά ζή σύμφωνα μέ τις εντολές του Θεού, και τότε έρχεται ή Χάρις καί ή ειρήνη τοϋ Θεοϋ μέσα του, οπότε μπορεί νά βοηθήση καί γιά τήν ειρήνη γύρω του.
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου !!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου