Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Πολιτική και πολιτικοί.

Όσον αφορά την πολιτική και τους σημερινούς πολιτικούς, ο Γέροντας Παΐσιος και ο Παππούλης έλεγαν τα εξής.

Οι Καθολικοί και η ένωση των εκκλησιών.Περί του Οικουμενισμού από τον Πατέρα Καλα'ί'δη και τον Άγιο Πα'ί'σιο.

To 1054 συνέβη το σχίσμα μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Καθολικής (Παπικής). Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η αληθινή, γιατί αποτελεί συνέχεια της Αποστολικής Εκκλησίας κι αυτή που διατήρησε αγνή την πίστη και την ιερά παράδοση. Αντίθετα η παπική αλλοίωσε τα δόγματα και τα μυστήρια με τη χρήση πολλών κακοδοξιών (Φιλιόκβε, άσπιλη σύλληψη της Θεοτόκου, πρωτείο και αλάθητο του Πάπα, αγαμία κληρικών, βάπτισμα, θεία μετάληψη κ.ά.).

Η εμφάνιση της Παναγίας στον Πατέρα Καλα'ί'δη.

Πολλές φορές μας μιλούσε ο Παππούλης για την προσευχή και τη δύναμή της. Η προσευχή συνήθιζε να λέει πως είναι η συνομιλία του ανθρώπου με το Θεό και ο Θεός την έχει δώσει σε όλους, φτωχούς και πλούσιους. Επέμενε πολύ στην αδιάλειπτη προσευχή. Συνήθιζε να λέει: «Συνεχώς να προσεύχεσθε. Μέρα και νύχτα διαρκώς να λέτε “Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με” ή “Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς”. Είναι μικρή προσευχή, αλλά έχει πολλή χάρη κι ευλογία. Να έχετε πάντοτε την ευχή, ώστε να βρίσκεσθε κοντά στο Θεό και να μην κάνετε αμαρτωλές σκέψεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου