Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017Σοφία Κανλή

– Γέροντα, κάποια κυρία ρώτησε τί νὰ κάνη μὲ δυὸ ξαδέλφες της ποὺ ζοῦν γιὰ χρόνια παρασιτικὰ εἰς βάρος της.
– Τί θέλει; νὰ κάνουμε τώρα καινούργιο Εὐαγγέλιο; Ἀπὸ αὐτὴν ζητάει ὁ Θεὸς νὰ τὶς βοηθάη καὶ Ἐκεῖνος θὰ κάνη ὅ,τι συμφέρει στὴν ψυχή τους.
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Δ’ «Οἰκογενειακή Ζωή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου